Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Akár előszó is lehetne

2013.06.16

 Nem vagyok házaság ellenes, se válás párti sem.                          " A felbonthatatlanság a keresztény házasság vitathatatlan jellemzője. A mai kutatás azonban azt próbálja kideríteni, hogy ez milyen értelemben és mértékben alkotja Jézus tanításának részét. Vajon javaslatnak, eszménynek, iránymutatásnak kell tekintenünk, vagy megmásíthatatlan, határozott törvénynek? Az újonnan megkereszteltek buzgósága vagy az új törvény szigora szólal meg Máté szövegében? 


A házasság kétségtelenül felelősségteljes döntés, elfogadás és ajándékozás, amely nem engedi meg a könnyelmű játszadozást. Az előadódó fenntartások vagy kivételek talán nem a házassági törvényt érintik, hanem ennek megkülönböztetés nélküli alkalmazását. Az ember minden döntésében vagy irányvételében tévedhet. Kizárt dolog, hogy ebben az esetben ez nem fordulhat elő. A házasságban két emberi lény kölcsönösen kiegészíti egymást. Vajon, ha már nem értik, segítik és szeretik egymást, hanem kölcsönösen sértik és zavarják egymás létét, szabad-e azt mondanunk, hogy folytassák az együttélést? S szabad-e ezt Isten nevében állítanunk? Ki lehet biztos abban, hogy Isten mit kíván ebben az esetben? Mások java, még ha a gyermekekről van is szó, kötelezhet-e két embert valamiféle lehetetlen és képtelen életre? A hagyományos exegézis olyan világosnak találta az evangéliumi szöveget, hogy még e kérdések létjogosultságát sem ismerte el. Manapság ez a bizonyosság szemmel láthatóan eltűnőben van. Az evangéliumokra történő hivatkozás nem oldja meg a problémát. A Mt 5,32-ben és a farizeusoknak adott jelenlegi válaszában Jézus a házasság lényegének megőrzésén fáradozik, és nem ennek konkrét megvalósulási formáit védelmezi. Az evangélium életszabályokat és gyakorlati alkalmazásokat is tartalmaz, de ezek nem mindenkor azonosak egymással. A szent szöveg szerencsésebb értelmezéséhez mindig figyelembe kell venni a meghatározott történelmi körülményeket.Ha az ember fejlődésben lévő lény, életszabályait nem szabhatják meg két évezreddel korábban élő, kulturálisan távol álló és tőle nagyon különböző egyedek. Krisztus tanítása nem változhat, de e tanítás értelmezésének fejlődnie és javulnia kell a körülményeknek és annak a fejlődési foknak megfelelően, amelyet a címzett ember elért, akinek az a hivatása, hogy tudatosan és szabadon váltsa valóra ezeket az értelmezéseket."